Trilogia trecerii, de Liviu Cangeopol

33.00 lei

Poemul de cristal

Pahare pierdute în lumea de ceaţă

Cu şoapte ambigui şi urlet de gheaţă

Cineva amorţit se zbate-n pridvoară

Ca şi cum vrea să intre şi nu poate să moară.

 

Cadavre de sticlă metafizic dansează,

Iar inima-n imnuri de dor intonează.

E tot ce prietenii vor dori să vorbească

În veacul de sînge, prin mintea de iască.

 

În jur, singurătatea trup de argint înconjoară,

Ochii se-nchid pe imagini surprinse la moară.

Tu ai venit cu surorile tale defel cumpătate

Cum timpul din urmă aduce şi clipe uitate.

 

O singură veste mai vreau în urmă să prinzi,

Cînd casa se-ascunde sub debriuri şi grinzi.

Flutur de-aramă se desprinde cu sunet din piept,

Povestea niciodată nu-i moartă sub giulgi inerent.

 

Coşmaruri îmbîcsite de fum şi cenuşă

Cu ţipăt de toamnă şi geamăt la uşă.

De pe propriul mormînt încet mă ridic

Şi tot ce rămîne e propriul nimic.

Descriere

Trilogia trecerii e o … carte „totală”, o confesiune asumată ca mărturie paroxistică, o carte de doliu și de mînie, de dragoste și exasperare, de imnuri și satire, colocviu și solilocviu deodată. Ea pare să fi năvălit peste poet cu un fel de vehemență ireprimabilă, abia administrată în cicluri dispuse ca o scară spre lumină.

Structura obsesională a cărții e alcătuită din cîteva iubiri absolute, nu mai puțin exasperări decît devoțiuni. În jurul lor Cangeopol se mișcă uneori eseistic, în poeme de dezbatere, alteori sfîșiat între propria devoțiune și propria exasperare, rostind cînd sarcasme, cînd imnuri, în trasoare alternative, dacă nu simultane. Una din aceste devoțiuni – dar nu știu dacă prima – e poezia, pe care Cangeopol o înțelege în termenii de fulminanță ai revelației și în cei salvifici ai credinței. Așa cum dă el Definiția poeziei, aceasta e o acțiune similară și congenuină celor două. Aceasta e și una dintre exasperările lui radicale, unul din exorcismele pe care și le asumă văzînd cum, dintr-o „zeiță înfricoșătoare” și dintr-o „preoteasă plină de har”, „poezia se făcu prostituată de rînd” iar ”vîrful creației din ziua de azi” e reprezentat de niște „măscări” „scrijelite” „pe copaci”. E un întreg simpozion, un întreg dosar tematic dedicat acestei condiții decăzute și depravate a poeziei, pe care Cangeopol o vede, totuși, salvîndu-ne de „cancerul prozei” și căreia-i încredințează ca misiune „să descopere ceva bun în binecuvîntarea urîciunii.”

Al. Cistelecan

ISBN 978-606-726-148-6

370 pagini

Liviu Cangeopol_Trilogia trecerii_web